...

Certifierad livsmedelsproduktion

Information om vår certifiering

En livsmedelscertifiering ger säkrare livsmedel genom hela kedjan och skapar trygghet för oss, våra kunder och våra kunders kunder. IP Livsmedel är en grundcertifiering för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet. Den vänder sig till företag inom förädling, packeri och lager, samt till företag inom parti- och provisionshandel. 

IP Livsmedel är en standard som riktar sig främst till små och medelstora leverantörer av livsmedel till svenska butiker. Syftet är att garantera produktsäkerhet gentemot konsumenterna med hjälp av egenkontrollprogram. Standarden bygger på lagkrav för livsmedelssäkerhet och omfattar bland annat hygien, spårbarhet, redlighet, HACCP-rutiner och leverantörsbedömningar.

Läs mer på certifieringsansvarige HS Certifiering AB:s hemsida: www.hscertifiering.se/ip-livsmedel/

Vår kyckling är så mör att du märker skillnaden – Och det är ingen tillfällighet

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.