...

[RM_password_recovery]

Med anledning av Uppdrag Gransknings program

För Knäreds Kyckling är alltid djurskyddsfrågor och kvalitetsfrågor viktigast, både under uppfödning och slakt.
Självklart följer vi all gällande lagstiftning och kontrollprogram i Sverige och för Svensk Fågels medlemmar.
Våra kunders trygghet är avgörande för oss. Därför följer och förmedlar vi Svensk Fågels bemötande och agerande i ärendet.


På följande länkar hittar du den senaste informationen.
Svensk Fågel information

Frågor och svar från Svensk Fågel som vi hänvisar till:

Svensk Fågel Frågor & Svar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.